SBS İÇİN ÖNERİLER

on Perşembe, 03 Mart 2011.

SBS sürecini yaşayan ya da ilerleyen yıllarda yaşayacak öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de dershaneye gidip gitmemeye karar verilmesi durumudur.

Öğrencilerin dershaneye ya da takviyeye ihtiyaç duyup duymayacağı pek çok farklı değişkene bağlıdır. Eğer öğrenci çeşitli nedenlerle velisi ve okulu tarafından düzenli takip edilemiyor, akademik olarak tam anlamıyla yetiştirilemiyorsa deshane seçeneği değerlendirilebilir. (Çalışma becerisi konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerin dershane tarafından da tüm sorunlarının çözüleceği beklenmemelidir.) Ancak ders dinleme, ödev tamamlama, düzenli tekrar yapma alışkanlıkları oturmuş olan ya da ailesi tarafından çalışmaları sıkı takip edilen, kaynak kitap, test, deneme sınavı gibi ihtiyaçları karşılanan, yanıtlayamadığı soruları sormak amacıyla okuldaki öğretmenlerine kolayca ulaşabilecek öğrenciler için dershane seçeneği sadece 8. sınıf için düşünülmelidir.

Öğrencilerin özellikle 6. ve 7. sınıflarda dershaneye gönderilmeleri büyük riskler taşımaktadır. Yoğun okul ve dershane temposu bu yaştaki öğrencilerin ruh sağlıklarını olumsuz etkiler ve akademik başarılarında da anlamlı bir fark yaratmaz. Dershane seçeneği ile öğrencileri strese sokmak yerine iyi düzenlenmiş bir yaşam şekli oturtmak, öğrencilerin sürekli kriz durumunda ders çalışma psikolojisinden kurtulmalarını ve ileride de organize bir yaşam sürmelerini sağlar.

8. sınıfta çalışmayı, dershaneye gitmeyi, sınav hazırlığı yapmayı bırakan birçok öğrenci ile karşılaşırız ve velileri bizlere başvururlar. Bu durumlarda çoğunlukla öğrencilerin tahammül seviyelerinin tükendiğini, bunun da nedeni olarak önceki yıllarda dershaneye gönderilmelerinin yattığını görebiliriz. İstisnai olarak kendi içsel motivasyonu ile “Dershaneye gitmek istiyorum!” diyen ve ailesinden bunu talep eden öğrencileri bu yorumların dışında tutuyorum.

6. ve 7. sınıfta doğru okul ve aile ortak çalışması ile öğrenciler SBS sınavlarında başarılı olabilirler. 6. ve 7. sınıftaki öğrencilerin aile ve öğretmenleri her gün ders çalışmaları gerektiği konusunda öğrencileri bilinçlendirmeli ve yönlendirici olmalıdır. Düzenli çalışma ile zaten o yılın müfredatından sorumlu olunacağı için pekiştirme amaçlı test-deneme çözümü haricinde herhangi bir ek desteğe ihtiyaç duyulmayacaktır.

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers